LPG (z ang. Liquified Petroleum Gas) - gaz skroplony, obecnie najczęściej spotykany jako paliwo silnikowe, jest mieszaniną propanu i butanu, który odznacza się znaczną odpornością na spalanie stukowe, umożliwiającą stosowanie w silnikach z zapłonem iskrowym wysokich stopni sprężania. Gaz ten nie wymaga stosowania toksycznych dodatków antydetonacyjnych, ponieważ liczba oktanowa jest wyższa lub równa liczbie oktanowej stosowanych obecnie paliw benzynowych. Przebiegowe zużycie paliwa w kg/100 km jest w przybliżeniu jednakowe dla gazu skroplonego (LPG) i dla benzyny, natomiast zużycie wyrażone w dm3/100 km jest dla gazu o około 10-15 % większe niż dla benzyny

LPG ... a jak to działa?
Układy zasilania paliwami gazowymi stosowane do napędu pojazdów samochodowych stanowią systemy utworzone przez urządzenia i elementy spełniające ściśle określone funkcje. Urządzenia i elementy układu zasilania paliwem gazowym oraz ich sposób skonfigurowania zależy od: rodzaju silnika (zapłon iskrowy lub samoczynny), sposobu zasilania (jedno- lub dwupaliwowe), sposobu zasilania paliwem bazowym (benzyną) gaźnikowego lub wtryskowego; rodzaju stosowanego paliwa /skroplony propan-butan, sprężony gaz ziemny lub skroplony gaz ziemny. We wszystkich jednak przypadkach w układzie zasilania występują podstawowe elementy, do których należą: butle lub zbiorniki do przechowywania paliwa gazowego, osprzęt zbiornika lub zawory butli, filtr gazu, zawór odcinający, reduktor ciśnienia gazu (konwerter-regulator), mieszalnik paliwa gazowego z powietrzem, przewody stalowe i elastyczne umożliwiające wzajemne połączenie elementów między sobą.

LPG ... a jak to się montuje?
Adaptacja pojazdów samochodowych do zasilania paliwami gazowymi jest wbrew pozorom procesem skomplikowanym i wymagającym znacznej wiedzy specjalistycznej, która obejmuje nie tylko znajomość gazowej aparatury zasilającej, ale również systemów zasilania stosowanych w nowoczesnych pojazdach samochodowych. Odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy zapewnia bowiem zarówno bezpieczną pracę instalacji jak i właściwe wykorzystanie zalet zasilania paliwem gazowym. Mając na uwadze zadowolenie użytkownika pojazdu zasilanego paliwem gazowym, nasze przedsiębiorstwo współpracuje z AUTO GAZ ŚLĄSK, która przeszkoliła naszych pracowników i dostarcza urządzenia najwyższej klasy firmy O.M.T. TARTARINI..

LPG ... a środowisko?
Silniki zasilane LPG są o wiele czystsze dla środowiska , ponieważ nie emitują siarki, benzenu, ołowiu i wielu węglowodorów aromatycznych charakterystycznych dla benzyn bezołowiowych. Substancje te zanieczyszczające środowisko i mające wpływ na zdrowie człowieka nie są obecne w składzie gazu płynnego. Poza tym, w stosunku do innych paliw, emitowane spaliny zawierają: od 10 do 15% mniej dwutlenku węgla, 20% mniej tlenku węgla, od 55 do 60% mniej węglowodorów, W stosunku do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, gaz płynny jest więc paliwem znacznie korzystniejszym dla naszego środowiska. Traktowany jest jako paliwo przejściowe poprzedzające nowe źródła energii trzeciego tysiąclecia.

LPG ... a bezpieczeństwo?
Urządzenia i elementy gazowej instalacji zasilającej zanim zostaną zamontowane w samochodzie muszą przejść szereg bardzo skomplikowanych badań, których zasadniczym celem jest ustalenie czy ich eksploatacja zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Potwierdzenie tych badań w formie znaku homologacji międzynarodowej znajduje się na korpusie każdego z urządzeń. Badaniu podlega również cała instalacja zasilająca silnik paliwem gazowym, której zasady montażu określa obowiązujące w naszym kraju Prawo Drogowe. Ponadto samochód wyposażony w instalację zasilającą podlega corocznemu badaniu technicznemu na uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te elementy oddziaływania prawnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu wyjaśnienia zachowania się urządzeń i elementów instalacji zasilającej w przypadkach ekstremalnych np. kolizji drogowej dokonywano oceny skutków wypadków drogowych zwracając szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu z silnikiem zasilanym paliwem gazowym. We wszystkich przypadkach staranność montażu i niezawodność instalacji gwarantowała użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania instalacji w naprawionym samochodzie. Na potrzeby Policji i Straży Pożarnej firma STAKO, znany producent zbiorników do magazynowania LPG przeprowadziła również badania, których celem była odpowiedź na pytanie co się stanie gdy zbiornik zostanie przestrzelony pociskiem o różnym kalibrze i pociskiem zapalającym. Wynik badania był zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż żaden ze zbiorników wypełnionych LPG nie zapalił się.